Współpraca

Jak wygląda współpraca z nami?

Rozmowa wstępna

Informacje potrzebne ze strony Klienta:

 • określenie typu domu/ obiektu i jego lokalizacji
 • informacje dotyczące projektu i pozwolenia na budowę
 • określenie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia Inwestycji

Z naszej strony:

 • ustalenie daty spotkania w biurze w celu rozmowy nad projektem, oczekiwaniami Klienta oraz daty spotkania na działce w celu rozeznania terenu, gruntu, możliwości dojazdu wielotonażowych pojazdów, ograniczeń ze względu na sąsiedztwo ( hałasy itp. )

Spotkanie I

 • analiza projektu, pod kątem zaprojektowanych materiałów, rozwiązań technologicznych, ewentualnych zmian koncepcji, oczekiwań efektu końcowego i daty zakończenia Inwestycji.

Spotkanie II

 • przedstawienie dokładnego koszt orysu

  budowy domu

 • dokładna analiza kosztów, w tym również przedstawienie wersji alternatywnych
 • omówienie zasad współpracy, terminu zakończenia, gwarancji i sposobu rozliczeń

Czas do namysłu

Spotkanie III

 • podpisanie partnerskiej / uczciwej umowy na wybudowanie obiektu

Brak zaliczek – rozpoczęcie prac

Rozpoczęcie prac geodezyjnych, ziemnych, robót budowlanych

Ze strony Klienta:

 • obserwacja i zadowolenie z efektów prac budowlanych

Z naszej strony:

 • zapewnienie organizacji materiałów budowlanych i potrzebnych sprzętów na teren budowy
 • prowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem, z bieżącymi wpisami kierownika budowy
 • po zakończeniu każdego z etapów, sporządzenie protokołu odbioru w obecności kierownika budowy
 • po zakończeniu każdego z etapów wykonanego bez zastrzeżeń, wystawienie i dostarczenie Klientowi faktury rozliczającej oraz przystąpienie do prac związanych z kolejnym etapem
 • po zakończeniu ostatniego etapu, sporządzenie protokołu odbioru końcowego, od którego rozpoczyna się okres gwarancji, która na wykonane prace wynosi 3 lata, a na wmontowane i zastosowane materiały i urządzenia gwarancja producenta.
 • po przekazaniu budynku, wystawienie faktury rozliczającej ostatni etap

Po zakończeniu realizacji Inwestycji, miło nam będzie otrzymać referencje na wykonane prace.